ثبت نام

ثبت نام

ثبت نام سال تحصیلی 1400-1399 آغاز شد

با توجه به رعایت فاصله گزاری اجتماعی این واحد آموزشی به تعداد محدود، دانش آموز ثبت نام می نماید.

لذا اولویت با دانش آموزانی است که زودتر ثبت نام نمایند.


News List
Top